HMS-kurs for ledere

Velkommen til NBFs e-læring i HMS for ledere. Et kurs som er lovpålagt for alle daglig ledere.

HMS-kurs for ledere

Klikk for påmelding - du vil få tilsendt kurset omgående. Vi anbefaler at du bruker nettleseren Google Chrome.

Vi anbefaler at kurset gjennomføres av alle med personalansvar. Kurset er gratis for NBFs medlemmer. Kurset er bransjetilpasset, deler av kurset er nok mer tilpasset deler av bransjen og andre deler mer generelle.

Kurset består av tekst, oppgaver, film og til slutt en test som må bestås for å få kursbevis. Kurset inneholder flere eksempler og henvisninger til maler etc. I etterkant av kurset vil kursdeltakerne få tilsendt kopi av kurset for senere oppslag.

Lykke til.

Er det spørsmål til kurset kontakt fagsjef i HMS og Kvalitet, Heidi Chr. Lund.