Miljøkartlegging

Sammen med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, gjennomfører virksomheten en miljøkartlegging og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Kartleggingen tar for seg følgende temaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.