Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Kontakt en lokalforening

NBF er representert i hele landet gjennom våre 21 lokalforeninger. De bidrar med faglig kompetanse og lokalkunnskap, og rådgir og hjelper deg i ditt nærområde.

Lokalforeningene er selvstendige enheter, med egne styrer og egne aktiviteter. Foreningene jobber med saker som opptar dem lokalt og bidrar sterk til at NBF har de riktige sakene på sin agenda. Det er derfor avgjørende at medlemmene deltar i den lokale og regionale aktiviteten.

Våre medlemmer er også medlem av en lokalforening. Ta kontakt med din lokalforening, for å holde deg oppdatert om aktiviteter i din region.

Østre Agder Bilbransjeforening

Postadresse  
Postboks 1604 Stoa
4857 Arendal 
 
Hjemmeside  
Styreleder Kontaktperson
Dag Rekdal
E-post: dag@ok-bilfag.no
Mobil: 913 11 725
Dag Rekdal
E-post: dag@ok-bilfag.no
Mobil: 913 11 725

Bergen og Omegn Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Geir Soltveit
E-post: geir.soltveit@motorforum.no
Mobil: 932 32 458
Stig Morten Nilsen 
E-post: smn@nbf.no
Mobil: 911 77 890

Buskerud Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Cato Leine
E-post: cato@drammen-karosseri.no
Mobil: 907 91 297
Tor Simonsen
E-post: tor.simonsen@nbf.no
Mobil: 982 23 823

Finnmark Bilbransjeforening

Postadresse  

Postboks 164
9811 Vadsø  

 

   
Styreleder Kontaktperson
Jørn Helge Pedersen
E-post: jhpedersen@harila.no
Mobil: 918 57 259
Kjetil Tidemandsen 
E-post: kjetil.tidemandsen@nho.no
Mobil: 951 95 034

Gudbrandsdal Bilbransjeforening

Postadresse  

Postboks 68
2639 Vinstra 

 

   
Styreleder Kontaktperson
Bjørn Arne Branden
E-post: bjorn-arne@lhmrbil.no
Mobil: 468 28 631
Ole Widme
E-post: ole@gr.no
Mobil: 901 40 903

Hedmark Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder  Kontaktperson
Reidar Bekken
E-post: rb@sulland.no
Mobil: 907 87 891
Knut Martin Breivik
E-post: knut.martin.breivik@nbf.no
Mobil: 915 46 120

Helgeland Bilbransjeforening

Postadresse  

Postboks 343
8001 Bodø 

 

   
Styreleder Kontaktperson
   

Nord-Rogaland Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Kontaktperson  
Erik R. Lillejord
E-post: erl@nbf.no
Mobil: 958 42 632
 

Nordmøre og Romsdal Bilbransjeforening

Postadresse  

Postboks 2115
6402 Molde

 

   
Styreleder Kontaktperson
Bent Erik Heimen 
E-post: 
bent.erik.heimen@bavaria.no
Mobil: 976 15 285
Bent Erik Heimen 
E-post: 
bent.erik.heimen@bavaria.no
Mobil: 976 15 285

Nordre Nordland Bilbransjeforening

Postadresse  

c/o NHO Nordland
Sandgata 5 A

8006 Bodø 

 

   
Styreleder Kontaktperson
Kåre Dybfest
E-post: 
kaare.dybfest@bodoe.toyota.no
Mobil: 993 50 092
 

Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Jarle Viuls
E-post: jarle.viuls@bos.no
Mobil: 900 39 210
Stig Morten Nilsen 
E-post: smn@nbf.no
Mobil: 911 77 890

Rogaland Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Kjell Arild Egeland
E-post: kjell.arild.egeland@auto2000.no
Mobil: 905 70 446
Egil Steinsland
E-post: egil.steinsland@nbf.no
Mobil: 994 85 268

Sogn og Fjordane Bilbransjeforening

Postadresse  

Postboks 491
6801 Førde 

 

   
Styreleder Kontaktperson
Odd Arild Dale
E-post: oad@opusas.no
Mobil: 912 47 880
Odd Arild Dale
E-post: oad@opusas.no
Mobil: 912 47 880

Sunnmøre Bilbransjeforening

Postadresse  

Postboks 678
6001 Ålesund 

 

   
Styreleder Kontaktperson
Terje Løvmo 
E-post: terje.loevmo@aalesundbil.no

Magne Skudal
E-post: magne.skudal@nho.no
Mobil: 952 17 680

Telemark Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Erik Christian Wang
E-post: 
Erik.Christian.Wang@grenland-bilservice.no
Mobil: 970 96 033
Tore Rylander
E-post: 
tore.rylander@nbf.no
Mobil: 918 68 830

Troms Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Ole-Johnny Pettersen
E-post: salgsavdeling@autonordas.no
Mobil: 916 36 244
Stig Morten Nilsen 
E-post: smn@nbf.no
Mobil: 911 77 890

Trøndelag Bilbransjeforening

Postadresse  

Holsvegen 59
2647 Sør-Fron

 

   
Styreleder Kontaktperson
Rune Wang-Henrichsen
E-post: rune@nardobil.no
Mobil: 928 19 000
Knut Brandrud
E-post: b.knut@online.no
Mobil: 917 42 801

Vest-Agder Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Terje Jochumsen
E-post: terje.jochumsen@moller.no 
Mobil: 900 23 319
Henrik O. Melsom 
E-post: henrik.melsom@nbf.no
Mobil: 982 23 812

Vestfold Bilbransjeforening

Postadresse  Besøksadresse

c/o Norges Bilbransjeforbund
Postboks 5486 Majorstuen
0305 Oslo

Næringslivets Hus
Middelthuns Gate 27
0368 Oslo

Telefon: 22 54 21 00  
Styreleder Kontaktperson
Paul Bergh
E-post: prb@bos.no
Mobil: 922 44 330
Tore Rylander
E-post: tore.rylander@nbf.no
Mobil: 918 68 830

Vestoppland Bilbransjeforening

Postadresse  

c/o Per Ivar Ruud
Dalborgen terrasse 1

2817 Gjøvik  

 

   
Styreleder Kontaktperson
Per Ivar Ruud
E-post: Per.ivar.ruud@bos.no
Mobil: 957 44 902
Per Ivar Ruud
E-post: per.ivar.ruud@bos.no
Mobil: 957 44 902

Østfold Bilbransjeforening

Postadresse  

c/o Bård I. Ileby
O. J. Moumsvei 6
1657 Torp

 

   
Styreleder Kontaktperson
Hermod Johnsen
E-post: hermod.johnsen@rsabil.no
Mobil: 901 59 508
Bård I. Ileby
E-post: ileby@bilfagostfold.no
Mobil: 970 73 991