Kan egenerklæringen signeres elektronisk og lastes opp digitalt?

Moderne verksteder ønsker i større grad å dokumentere prosesser digitalt istedenfor på papir. Egenerklæringen er et sentralt dokument å arkivere, og de som har systemer for elektronisk signatur står fritt til å både fylle ut- og arkivere egenerklæringen digitalt.