Er alle reparasjonsmetoder beskrevet av produsent?

De fleste reparasjonsmetoder som krever utskifting av reservedeler og karosserideler er beskrevet av produsent, men det finnes naturligvis unntak. Det er uansett verkstedet som må forsikre seg om metodene som benyttes er beskrevet av produsent eller ikke, og svaret må verkstedet kunne dokumentere i ettertid.