Hvordan dokumenterer man en reparasjon der metodene ikke er beskrevet av produsent?

Absolutt alle reparasjonsmetoder er ikke beskrevet av bilprodusentene. De gangene verkstedet benytter reparasjonsmetoder som ikke er beskrevet av produsent må verkstedet allikevel dokumentere reparasjonen ved hjelp av egenerklæringen. I egenerklæringen må verkstedet da krysse av for at det ikke finnes reparasjonsmanual(er) tilknyttet de benyttede reparasjonsmetodene. Verkstedet signerer i så fall på at skaden er kvalitetsmessig riktig utført og i henhold til faglig anerkjente reparasjonsmetoder. Verkstedet må på forespørsel i ettertid kunne dokumentere at det på reparasjonstidspunktet ikke fantes reparasjonsmanual.