• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

Servicemarked17

Lederutviklingsprogram

BruktBil17

Arbinn.no

Aktuelt

 • MYSBY6 tilbake på sporet

  I september 2016 valgte den svenske bilbransjeorganisasjonen (MRF) å trekke seg fra den nordiske skadetidsstudien, MYSBY6. Forutsetningene for det nordiske samarbeidsprosjektet ble dermed drastisk endret og etter kort tid valgte også NBF og Finsk bilbransje (AKL) å trekke seg fra samarbeidet.

 • Unngå "utbedringsfellen"

  Kampen om kundene er stor, og det gjelder å vise at kunden tas på alvor. Dette gjelder også der kunden hevder bilen har mangler. Det er riktig, både kommersielt og rettslig, å ta reklamasjoner på alvor. Likevel må det advares mot å ta den gamle læresetningen om at "kunden har alltid rett" for bokstavelig.

 • Viktig informasjon fra Skatteetaten!

  Bedrifter som får fritak av merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, er pliktige til å registrere seg på skatteetaten.no.

 • Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

  Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo