• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

Digitale Håndbøker HMS håndbok

Arbinn.no

Aktuelt

 • Ikke lenger krav til å ha stoffkartotek på papir

  Etter 01.01.2018 er det ikke lenger et krav at stoffkartotek må finnes på papir, så nå er tiden inne for å gå over til digitalt stoffkartotek.

 • NBF påvirker krav i PKK-forskriften

  I disse dager implementeres nye direktiver fra EU om kjøretøykontroll. Resultatet av dette er at vi nå får til dels omfattende endringer i PKK-forskriften.

 • Tilskuddsordning for vraking av lastebiler etc

  Fra 1. januar 2018 trådte en ny tilskuddsordning for vraking i kraft for motorsykler, mopeder, lastebiler, campingbiler og campingvogner.

 • Opplys om tidligere bruk

  Ved forbrukerkjøp har selger opplysningsplikt om forhold ved bruktbilen og dens bruk. Det kan være vanskelig å vite hvilke opplysninger selger plikter å gi. Utgangspunktet er at alle opplysninger som kan ha betydning for forbrukerens beslutning av om bilen skal kjøpes og til hvilken pris er relevante.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo