• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

NHO Pensjon

Bransejrådgivning

Juridisk bistand

NHO Forsikring

Aktuelt

 • Arbinn hjelper deg!

  På www.arbinn.no kan du som medlem i NHO få oversikt over dine medlemsfordeler. NBF medlemmer er også medlem i NHO, og i alt fra personalledelse og HMS til risikostyring og ansettelser finner du veiledning, tips og råd på www.arbinn.no.

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trer i kraft fra 1. januar 2017.

 • Skjult økning i næringslivavgift

  Økning i engangsavgiften for varebiler var på 230 000 000,- i 2016, i forslaget til statsbudsjett for 2017 vil økningen fortsette. Dette er en skjult næringslivsavgift ettersom det er bedrifter som kjøper bilene. Sammenlignet med 2015 vil trolig avgiftene for varebiler ha økt med 500 millioner i løpet av 2017.

 • Statsbudsjettet 2017: Bekymret for varebilene og yrkesfagene

  Siv Jensen la i dag fram forslag til Statsbudsjettet for 2017. Effektavgiften ser ut til å være historie. Samtidig skal endringene være provenynøytrale. Konsekvensene er en ytterligere skjerping av CO2 delen av engangsavgiften. NBF er bekymret for hvilke konsekvenser dette får, særlig for varebilene.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo