• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

Bilde 2

Aktuelt

 • Fremtiden kommer og tar deg

  Hvordan vil connected cars påvirke deg? Dagens bil har datakraften til minst 20 datamaskiner, har minst 100 millioner linjer med koder og prosesserer 25 gigabyte data i timen. Tidligere handlet digitaliseringen om å optimalisere hver enkelt bil. Men de siste årene handler det vel så mye om hvordan bilen kan interagere med omverdenen. Connected cars er blitt et begrep. Spørsmålet er hvordan dette påvirker din bilbransjebedrift. Sikkert er det at fremtiden kommer og tar deg.

 • Ettermontering av DAB+ adapter: fritatt for mva

  I løpet av 2017 vil FM-nettet slukkes. Det reiser et stort behov for å montere DAB+ adaptere i brukte, usolgte biler på lager. NBF har fått svar fra Skatteetaten vedrørende om dette er å anse som nødvendig for å sette kjøretøyet i vanlig stand eller ikke.

 • Fire ting nyttekjøretøybransjen ikke vil/bør gå glipp av!

  Servicemarked16/Nyttekjøretøykonferansen har flere godbiter for nyttekjøretøyfolket. Noen stikkord er telemetri, kvalitetsledelse, DAB+ og agendaen til kundene (lastebileierene).

 • Omfattende endringer for kontrollorganene

  I disse dager er innføringen av den europeiske kjøretøykontrollpakken på høring og de nye kravene som følge av denne vil på mange områder innebære omfattende endringer. Høringsinstansene sitter nå og vurderer helt nye lovhjemler som trolig vil resultere i nye krav om habilitet, flere sanksjonsmuligheter ved tilsyn og ikke minst økte krav til kompetanse.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo