• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

Servicemarked17

Lederutviklingsprogram

BruktBil17

Arbinn.no

Aktuelt

 • NAV ved Arbeids- og velferdsdirektoratet planlegger en større anskaffelse av bilombygg

  Anskaffelsen har en estimert verdi på ca. kr. 860 000 000 eks. mva. Personer med funksjonsnedsettelse kan etter nærmere vilkår få stønad til anskaffelse av motorkjøretøy og nødvendig spesialutstyr. Hjemmel for stønaden er folketrygdloven og forskrift om stønad til motorkjøretøy. Utgiftene til denne ordningen finansieres over stønadsbudsjettet.

 • Slik vil det norske servicemarkedet se ut i 2025

  Mye av den teknologiske utviklingen er eksponentiell og stadig oftere stilles det spørsmål om hvordan fremtidens servicemarked vil se ut? Nå skal blant annet det norske servicemarkedet analyseres med tanke på fremtidig utvikling og resultatene skal om kort tid presenteres.

 • Lavutslippssoner i Oslo er satt på vent for personbil

  Oslo er første kommune ut med å innføre en lavutslippssone og Bymiljøavtalen mener hele kommunen bør være en sone –men kun for biler over 3500 kg. Kommunen vil se an effekten av "bilfritt byliv", høyere bomsatser med flere innkrevingspunkter og beboerparkering før de vurderer lavutslippssoner for biler under 3500 kg.

 • Endringer i internkontrollforskriften

  Fra 1. juli 2017 er det gjort endringer Internkontrollforskriften, den mest sentrale forskriften innen HMS. Det er selve formålet med forskriften (§ 1) som er endret, samt definisjonen av internkontroll (§3) ved at to nye strekpunkter er tatt inn.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo