• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

Bilde 2

Aktuelt

 • Ny samarbeidsavtale

  Norges Bilbransjeforbund og IKAS Norge AS har inngått en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen med IKAS Gruppen gir den enkelte medlemsbedriften i NBF rabatterte priser på fakturaadministrasjon.

 • Pilotprosjekt for sentralisert dokumentkontroll ved registrering av lastebil

  I januar startet et pilotprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen hvor hensikten er effektivisering av registrering av lastebiler. Deltakere i prosjektet er foruten SVV, NBF, BIL og Påbyggergruppen i Norsk Industri.

 • Dieselforbud: Hva er viktig å vite for deg som bilselger:

  Det er ikke vedtatt at Oslo kommune skal innføre et dieselforbud på kommunale veier. Det er vedtatt at de kan gjøre det. Dieseldebatten har vært gjentatt de siste årene. Dette er ikke første gang politikerne truer med dieselforbud.

 • Om dieseldebatten

  Luftkvaliteten i Oslo, Bergen og flere andre norske byer er dårlig. Særlig når det er kaldt og vindstille. Dette har ESA påpekt, og ved dom krevd tiltak. Dieselforbud er etter NBFs mening et ekstremt dårlig tiltak, noe vi har motarbeidet og vil fortsette å motarbeide. Men vi erkjenner at tiltak må kunne innføres, men de må være teknologinøytrale.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo