• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

HMS-dagen

Lederutvikling

Skade/Lakk-konferanse

NBFs årskonferanse

Aktuelt

 • Gode nøkkeltall – premisser for lønnsomhetsutvikling

  Å kjenne til hvordan situasjonen er i bransjen er avgjørende for Norges Bilbransjeforbund. Vi bruker kunnskapen til å bedre din hverdag, enten gjennom konkrete medlemsprodukter som kurs/rådgivning/rapporter eller som argumentasjon for å bedre rammebetingelsene til bransjen.

 • Uheldig at NAF har valgt å sitte på begge sider av bordet

  På NRKs morgensendinger i både radio og TV, samt i ettermiddagssendingen til Østlandssendingen og i debattprogrammet Her og Nå i NRK P1, fremholdt NBF vår bekymring over at NAF har valgt å starte verkstedkjede. NBF mener at det er uheldig at NAF har valgt å sitte på begge sider av bordet.

 • Alt du trenger å vite om heving av bilkjøp på NBFs kurs i Forbrukerrett

  Heving av bilkjøp kan få store økonomiske konsekvenser for deg som selger. Derfor er det også gunstig å være kjent med de rettigheter og plikter du har når hevingskrav fremsettes. Når foreligger egentlig hevingsgrunn? Hvilke forutsetninger oppstilles i lovverket, og hva ligger i disse?

 • Omsetning av innløste biler på årets Skade/Lakk-konferanse

  I en årrekke har det blitt stilt ulike spørsmål knyttet til forsikringsselskapenes omsetning av innløste biler. Mange hevder at innløste biler blir reparert av verksteder uten nødvendig merkekompetanse og at disse bilene representerer en redusert trafikksikkerhet. Mange stiller også spørsmål ved det de mener er fullstendig manglende kontroll fra forsikringsselskapenes side.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo