• Arbeidsområder

  NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften

  Se hvordan vi kan hjelpe deg

 • Kunnskapsbasen

  Her finner du kontrakter, skjemaer og maler, samt publikasjoner innen alle fagfelt.

  Søk i kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Som medlem får du hjelp med juridiske spørsmål. Vi bistår deg innenfor næringsjus, kundesaker, arbeidsrett, lønn og tariff.

  Les mer om vår bistand

Aktuelt

 • BILs JUBILEUMSSEMINAR 28. JANUAR

  NBFs gode samarbeidspartner Bilimportørenes Landsforening markerer sitt 100-års jubileum 28. januar med stort seminar for både importører og forhandlere, samt myndigheter, bilorganisasjoner og andre interesserte.

 • Fornøyd med nye bilavgifter

  Norges Bilbransjeforbund har sammen med Bilimportørenes Landsforening og NAF arbeidet lenge for en omlegging av bilavgiftene. De nye bilavgiftene er i henhold til hva vi har jobbet for. Omleggingen, som er helt i tråd med det partiene ble enige om i vår, sikrer forutsigbarhet.

 • SAMMEN OM FELLES UTFORDRINGER

  Det var over 700 på Bruktbil15. Antallet er fantastisk, og viktig. Viktig at bransjen møtes for påfyll av kunnskap. Kompetanse deles både gjennom gode innlegg fra scenen og i samtaler mellom gode kolleger – og tilrettelegger dermed for utvikling i bilbransjen.

 • VELKOMMEN TIL NY NETTSIDE

  Nettsiden har fått ny drakt. Den skal være mer moderne og mer funksjonell. Målsetning er at innholdet skal bli lettere tilgjengelig.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
Besøksadresse: 0303 Oslo
Middelthunsgate 27, Oslo