Bauda konsernet er sertifisert som Miljøfyrtårn

Bauda-konsernet er opptatt av miljø og alle datterselskapene har vært ISO14001 sertifisert i flere år.

Bauda-konsernet er opptatt av miljø og alle datterselskapene har vært ISO14001 sertifisert i flere år. Konsernsjef Geir Guthus er stolt av at alle selskapene og lokasjonene til Bauda- konsernet er nå Miljøsertifisering igjennom NBF sitt prosjekt Miljøfokus Bil. På underkant av to måneder ble hovedkontoret og hele 18 lokasjoner sertifisert. Imponerende!

Hvorfor velger Bauda å bytte fra ISO 14001 til Miljøfyrtårn?

- ISO14001 skulle bytte til en ny standard som ville medført større endringer i de miljøledelsessystemene vi hadde. I den forbindelse valgte vi å se på hele miljøledelsessystemet vårt. Vi så at vi brukte mye ressurser på ISO14001 og ønsket å se etter muligheter til forbedringer. Miljøfyrtårn har en god konsernmodell med et enklere oppsett for alle selskapene. Gjennom konsernmodellen har vi nå sett at sertifiseringene har gått bedre i alle selskapene, sier Konsernsjef Geir Guthus.

Hva er du mest imponert over i overgangen fra ISO 14001 til Miljøfyrtårn?

- Det  første er grunnarbeidet miljøgruppen fikk gjennomført med sertifiseringene  sentralt og lokalt kun noen uker etter at konsernledelsen tok beslutningen om at vi skulle sertifiseres som Miljøfyrtårn. Det andre er hvordan medarbeiderne og lederne i de enkelte selskapene målrettet og med involvering har jobbet mot sertifisering på hver enkelt lokasjon med korte tidsfrister. Dette at vi jobber sammen mot felles mål innen miljø og HMS er imponerende og helt i tråd med Kaizen og kontinuerlig forbedring, forklarer Geir Guthus.

Morselskapet Bauda AS består av Toyota Asker & Bærum AS, Toyota Drammen AS, Toyota Hønefoss AS, Toyota Oslo AS, Toyota Romerike AS, Toyota Sør AS og Toyota Østfold & Follo AS.