Fremtidens mobilitet

Fra venstre: Stig Morten Nilsen, Ann-Kristin Ytreberg, Morten Munch-Olsen, Johnny Eng, Espen Dyb Løvold og Paul Hegna.

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 inviterte NBF og Stiftelsen Miljøfyrtårn til frokostseminar 4. april 2019 om grønn mobilitet og fremtidsmuligheter. Målet var å vise hvordan bilbransjen møter fremtidige utfordringer på en bærekraftig måte.

Det moderne menneskets høye krav til mobilitet, politiske føringer og ny teknologi krever at både bilbransjen og hver og en av oss må tilpasse oss nye trender.  

Teknologisk utvikling sikrer miljøgevinster for alle drivlinjer. I de tettest befolkede områdene i Norge viser nå første kvartal over 50 % andel elektriske biler, med Oslo på topp på 65%.  

NBF har hatt fokus på miljø siden tidlig på 2000 tallet, og vært en pådriver for at medlemmene bør miljøsertifisere seg. Både for å ta et samfunnsansvar, men ikke minst fordi det styrker konkurransekraften til bedriftene.  

På møtet fortalte NSB om sitt nylanserte bybil-konsept som gir Oslos beboere tilgang til å leie 250 elbiler, alt gjøres via en app. De håper å redusere antall privatbiler i Oslo.  

Bilkollektivet er en annen bildelingsaktør som har lang erfaring, og som stadig vokser. De presenterte sine mål og ambisjoner. En av deltakerne i kollektivet sier " Det er lettvint, det gir miljøgevinst og det er gode biler!". Bilkollektivet jobber hele tiden med å gjøre bilparken mer miljøvennlig. 

Møller Mobility Group delte med oss at de har mer fokus på å gå fra produkt til tjeneste, for å kunne møte morgendagens etterspørsel av mobilitet. Det er ikke lenger bare snakk om biler, men også sykkel og sparkesykkel lansering i Oslo. Det vil være eksponentiell vekst av nye mer miljøvennlig biler, innen 2025 vil Volkswagen lanserer 80 nye el-modeller, hvor 50 av dem vil være helelektriske.  

Avslutningsvis poengterte adm. dir i Stiftelsen for Miljøfyrtårn at for å komme videre med miljøarbeidet starter med god miljøledelse og sertifisering. Hvordan kan en tenke nytt og se innovative løsninger med evt. nye partnerskap og allianser for å nå mye miljømål.  

Neste mulighet for å melde seg på webinaret “bli Miljøfyrtårn på 1-2-3 er 25.4.2019 

 

Lykke til videre med miljøarbeidet. 

Vi takker alle som bidro til et lærerikt frokostmøte.