Sulland

Sulland Gruppen AS ble i september 2019 konsernsertifisert på Miljøfyrtårn. Fem andre Sulland-selskaper på Hamar er også blitt sertifisert i høst, samt Toyota Sulland Kongsvinger. De fortsetter å sertifisere flere selskaper. Sulland Gruppen er et av Norges største privateide bilkonsern bestående av over 30 aksjeselskaper med til sammen 1000 ansatte.

“Derfor ser vi det som vårt ansvar å ta miljøutfordringene på alvor, og ønsker å være med å bidra til en bærekraftig framtid.” sier miljøansvarlig i Sulland Gruppen AS, Nina Torgerhagen.

“God kontroll på innkjøp av varer og tjenester, kontroll på utslipp og avfallshåndtering samt å opprettholde høy kvalitet på varer og tjenester er faktorer som bidrar positivt på resultatet og miljøet.”

Med tidligere erfaringer fra ISO14001-sertifisering så hadde vi allerede mye på plass når arbeidet startet for å bli Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn ble valgt fordi vi ønsket en løsning som er godt tilpasset vår bransje. Det gir oss også gode hjelpemidler og verktøy for å kunne synliggjøre resultater og mål som vi setter for arbeidet med kvalitet og miljø.

Vi har hatt god hjelp og støtte av en konsulent fra Miljøfyrtårn som har fulgt oss helt fra vi startet denne prosessen og til vi var klare for å sertifiseres. Det har vært jobbet i grupper med flere selskaper samlet, men også enkeltvis i samarbeid med miljøansvarlig i Sulland Gruppen.

Hvert selskap har utnevnt sin Miljøfyrtårnansvarlig som har i oppgave å følge opp at vi gjør det vi har satt som tiltak for å nå målene våre mot stadig forbedring.

Som Miljøfyrtårn får vi god oversikt over våre miljøpåvirkninger, kan sette oss forbedringsmål og få et årlig miljø -og klimaregnskap.

Ordfører Einar Busterud stod for utdelingen den 6.desember 2018 i forbindelse med Sulland sitt årlige kundearrangement. Utdeling av sertifikat til Sulland Hamar Ford, Sulland Hamar BMW, Toyota Sulland Hamar, Sulland Gruppen og Toyota Sulland Hamar Karosseriavdelingen.

Utdeling av sertifikat og plaketter. Foto: Sulland

Fv. Ordfører Einar Busterud, Miljøansvarlig Nina Torgerhagen, Daglig leder Toyota Sulland Hamar, Inger Lise Monsbakken, Daglig leder Sulland Hamar BMW, Thor Granheim, Daglig leder Sulland Hamar Ford, Erlend Karsrud