Innhold

Vårt samfunnsansvar

HMS

NBF tar samfunnsansvar ved god og riktig veiledning til medlemmene.

NBF er miljøfyrtårnsertifisert.

NBF stiller krav til sine medlemmer som må følge NBFs etiske retningslinjer. NBF er Miljøfyrtårnsertifisert og stiller derfor krav til sine leverandører og medlemmer til å ha en god miljøprofil. Flere av NBFs medlemmer har blitt miljøsertifisert ved hjelp av Miljøfokus Bil. NBF bekjemper uautorisert og svart arbeid i bransjen for å sikre konkurranse på lovlige og like vilkår. 

NBF støtter et grønt skifte for bilpolitikken. 
Ønskes innsyn i vår klima- og miljørapport send forespørsel til firmapost@nbf.no

Ringer i Vannet:  

Ringer i Vannet kobler, i tett samarbeid med lokale tiltaksbedrifter, mennesker med hull i CV-en med NHO-bedrifter. Hvert år bidrar Ringer i Vannet sterkt til at over 2.000 personer får jobb i NHO-bedrifter. 80 prosent av de som får prøvd seg, får varige ansettelser. Bilbransjen er en av de beste på å ta inn mennesker fra Ringer i vannet-prosjektet. I september 2018 vant NBFs medlem Nordvik-konsernet prisen som årets Ringer i Vannet-bedrift. 

Se filmen om Stian Åseggs ulykke og hvordan han fikk ny jobb hos Nordvik i Namsos >