Vårt samfunnsansvar

NBF tar samfunnsansvar ved god og riktig veiledning til medlemmene.

NBF er miljøfyrtårnsertifisert

NBF stiller krav til sine medlemmer som må følge NBFs etiske retningslinjer. NBF er Miljøfyrtårnsertifisert og stiller derfor krav til sine leverandører og medlemmer til å ha en god miljøprofil. Flere av NBFs medlemmer har blitt miljøsertifisert ved hjelp av Miljøfokus Bil. 

Ønskes innsyn i vår klima- og miljørapport send forespørsel til

Grønnvaskingsplakaten

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har signert Grønnvaskingsplakaten og oppfordrer andre til å vurdere det samme. Ikke fordi det er viktig å signere, men fordi vi ønsker å lære mere og bli mere bevisst på riktig prioriteringer og  troverdig kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit:  Bilbransjen står midt oppi en stor transformasjon til mer bærekraftig mobilitetsløsninger og vi har en sentral rolle i rådgivning og veiledning til bransjen. Derfor har vi signert slik at vi kan bistå bransjen på best mulig måte. Les saken her > 

NBF jobber for en seriøs bilbransje

NBF sammen med partene i arbeidslivet bekjemper vi uautorisert og svart arbeid i bransjen for å sikre konkurranse på lovlige og like vilkår. Vårt arbeid skal bidra til et godt og sikkert  arbeidsmiljø for ansatte i bilbransjen.  

Bærekraftig bilbruk

NBF har satt bærekraft i fokus i sin nye strategi. I NBFs indre virke og arbeidet vi gjør for medlemmene skal bidra til minst mulig fotavtrykk. Medlemmen skal ha en økonomisk vekst som sikrer trygge og langsiktige arbeidsforhold. Medlemmene som bidrar til god sirkulærøkonomi hvor vedlikehold og service bidrar til mindre miljøutslipp og øker trafikksikkerheten. 

Inkluderingsdugnaden

NBF støtter opp om et inkluderende arbeidsliv med godt arbeidsmiljø, lavt frafall og mangfoldig rekruttering. 

Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. 

Bilbransjen har lang erfaring med mangfoldig rekruttering. NBF ønsker å synliggjøre vellykkede erfaringer med inkludering i arbeidslivet, inspirere enda flere bedrifter til å tenke bredt om rekruttering og informere om tilgjengelig kanaler og virkemidler for inkludering. Les mer om inkludering og tilgjengelige virkemidler her: https://www.nho.no/samarbeid/inkludering-i-arbeidslivet >

Nordvik vil inspirere flere til å se mangfold som mulighet >

Her en artikkel om Mark som fikk jobb i Nordvik Bodø >

Se filmen om Stian Åseggs ulykke og hvordan han fikk ny jobb hos Nordvik i Namsos >

NBF har stort fokus på rekruttering til bransjen

NBF har en egen ansatt som jobber med rekruttering til bransjen, dette for å sikre nok kompetente ansatte til bransjen i fremtiden. www.bilfag.no