Blokk med tekst årets blinklys

Neste kåringen av Årets Blinklys skjer 26. november 2024.

Alle medlemmer i NBF kan melde seg som kandidat til å vinne prisen - uansett størrelse. I nominasjonen vil juryen vektlegge innsendte tiltak uavhengig av virksomhetens størrelse. Med andre ord, det er selve tiltaket som er viktig, ikke størrelsen som teller her. 

Hva er Årets Blinklys?

Hva er Årets Blinklys?

Årets Blinklys er en inspirasjonspris for bærekraftstiltak i bilbransjen, den ble lansert i 2022.

Målet er å berømme bransjeaktører som gjør gode tiltak og samtidig fortelle om det til så mange som mulig. Nå har dere sjansen. Da kan flere bli inspirert til å gjøre det samme, i sine virksomheter og dermed få en større effekt. I 2024 er det enkelt tiltak som vektlegges. Et godt bærekraftsarbeid består av titalls ulike tiltak og vi ønsker å høre om flere av disse. 

Juryen nominerer tre, som bransjen skal stemme på. Avstemmingen starter noen uker før Bilbransjens dager og stenger kort tid før middagen, hvor vinneren blir annonsert. 

Årets Blinklys for 2024 deles ut på Bilbransjens dager 26. november 2024. 

Fristen for å sende inn sitt kandidatur er 13. september 2024. 

Påmelding

Meld dere som kandidat til Årets Blinklys innen 13. september 2024

Bærekraft handler om at alle kjører i samme retning! Vi må løfte hverandre opp og inspirere hverandre. Vi ønsker å fremheve enkelt tiltak, da har ikke størrelsen på virksomheten noen å si.  

Juryen vil utnevne tre nominerte fra kandidatene. Ved utnevnelse av de tre nominerte, vil juryen vurdere virksomhetens tiltak i forhold til:

 • planlegging
 • gjennomføring
 • involvering av ansatte
 • kommunisering av tiltaket
 • effekten av tiltaket både lokalt/nasjonalt/globalt
 • evaluering og oppfølging.

Deretter er det ikke juyren, men deltakere på Bilbransjens dager og andre bilinteresserte som stemmer frem vinneren. 

Med andre ord er det ikke hva dere har gjort totalt, men enkelt tiltak vi ønsker å løfte frem. Da har heller ikke størrelsen på virksomheten betydning. 

Finn ut mer om kandidatkriteriene i neste avsnitt rett under! 

Kandidatkriterier

Sharing is caring!

Årets Blinklys handler om at hele bilbransjen skal operere på bærekraftig vis. For å få til det, trengs ekte eksempler slik at mange flere lettere kan oppdage og gjennomføre gode tiltak. 

Om din virksomhet passer inn under kandidatkriteriene her, nøl ikke med å dele det dere har gjort med oss andre. 

Fristen for å sende inn en kandidat er 13. september 2024.

Kandidaten

 • Bransjeaktøren må være medlem av NBF eller i en pågående søknadsprosess om medlemskap i NBF.​

 • Alle medlemmer av NBF kan melde seg som en kandidat – uansett størrelse på virksomheten.  Med andre ord er det ikke størrelsen som teller her, men hva man har klart å få til. 

 • Se ide-guide for inspirasjon, dere har kanskje tiltak som står på denne listen, men hvordan en planlegger og gjennomfører er avgjørende for om det blir et godt tiltak. Det er det som gjør deres tiltak unikt. 

 • ​Alle de tre nominerte må delta på Bilbransjens dager 26.- 27. november 2024. Dette fordi prisutdelingen vil foregå under middagen på denne konferansen. Vinneren må da kunne stille med minimum en representant på scenen. ​

 • Alle nominerte må sende inn til NBF en egenprodusert film på maks 1:30 minutter innen (1. november 2024). Filmen skal benyttes både for promotering av de nominerte og i forbindelse med den digitale avstemmingen som vil foregå litt før og under Bilbransjen dager. Det må kunne komme klart frem i filmen hvem den nominerte er og hvilke tiltak som er jobbet med. Se tidligere vinnere og nominerte for inspirasjon. 

Tiltakene 

Kandidatens bærekraftstiltak må kunne knyttes til minimum ett av følgende forhold:

kandidatkriterier.jpg

Disse blir ofte kalt de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Litt usikker på hva dette innebærer?

Svaret finner du i NBF Bærekraftsguide

Årets Blinklys handler om bransjeaktører som gjennomfører tiltak med klar positiv effekt i forhold til sitt miljømessige fotavtrykk, mangfold i virksomheten eller økonomiske gevinster. 

Ved utnevnelse av de tre nominerte, vil juryen vurdere virksomhetens tiltak i forhold til:
 - planlegging, gjennomføring, hvem som har vært involvert, hvordan det er kommunisert, effekt både lokalt/nasjonalt/globalt og til sist evaluering og oppfølging. 

I bilbransjen er de store størst og de små flest. Derfor betyr det mye hva både store og små får til. Årets Blinklys handler om å inspirere andre om å få til det samme.

Fristen for neste innsendelse er 13. september 2024!

Tidligere vinnere av Årets Blinklys

Årets Blinklys 2023 ble Gumpen Skade & Bilpleie AS.
Det har vært en meget spennende prosess å følge avstemmingen, for det har vært så tett mellom de tre nominerte. Det var totalt 1002 som stemte på kandidatene og vinneren fikk 37% av stemmene.  

Les juryens begrunnelse her > 

 

Årets Blinklys 2022 ble Skala Skade og Lakk AS avd. Minde.
Først nominerte juryen tre virksomheter til Årets Blinklys, så har bransjen og deltakere på konferansen Bilbransjens dager stemt. Det var totalt 721 stemmer hvor vinneren fikk over 50 % av stemmene.

Les juryens begrunnelse her > 

 

Jury og initiativtakere

 • Norges Bilbransjeforbund (NBF/NHO)
 • NHO Pensjon ved Storebrand
 • NHO Forsikring ved Söderberg & Partners 

Vi alle har et sterkt fokus på bærekraftige handlinger og vil bruke felleskapet til å skape mest mulig effekt av hvert tiltak som aktørene bidrar med.

Juryen består av NBFs bransjeutvalg for bærekraft 

 • Sulland, Leif Gunnar Rørvik, Leder bærekraft
 • Møller Mobility Group, Ida Hatlebrekke, Leder klima og miljø 
 • Bauda, Per Einar Hågå, prosjektleder bærekraft
 • Bertel O. Steen, Ingrid Haaskjold, leder Bærekraft 
 • Solberg Bil, Christel Langebrekke, Daglig leder 
 • Volvo Car Norway, Philip Wilhelmsen, forhandlerutvikling
 • Autoria Nordlie, Christian Andreassen, Salgssjef bruktbil
 • Lillehammer Bilskadesenter, Bjørn-Arne Branden, Daglig leder

I tillegg består juryen av representanter fra:

 • Storebrand (NHO pensjon), Nodin Elias Midtskog Ennals 
 • Söderberg & Partners (NHO forsikring), André Arntzen Bærekraftsguide

Her finner du verktøy for å bistå deg i ditt bærekraftsarbeid. Lista er dynamisk, vi legger til nye verktøy fortløpende.

Idèbank

Blokk bærekraftig idebank.png
Årets Blinklys handler ikke bare om en prisutdeling, men å samle sammen de gode initiativene som finnes i bilbransjen. Da kan små tiltak få større effekt når flere gjør de gode tiltakene.

De nominertes tiltak med flere er nå samlet i en bærekraftig idebank, den finner du i vår digitale verktøykasse. Vi håper med dette at du også blir inspirert. Kanskje har du egne tiltak og erfaringer du kan dele med bransjen?

 

Praktisk info/kontakt

Neste kåring blir på Bilbransjens dager 26. og 27. november i 2024.  

Har du spørsmål knyttet til Årets Blinklys kontakt Heidi:

Heidi Chr. Lund

HMS- og kvalitetssjef

Samfunn og kvalitet