Finalist til Årets Blinklys 2022: Skala skade & lakk AS, avd Minde

Økt kompetanse og arbeidsmuligheter med nye sjanser for unge - her er juryens begrunnelse.

Skala skade & lakk AS Avd. Minde har tatt et ansvar utenom det vanlige for å gi mennesker sjansen til å få kompetanse og komme ut i arbeid.

Virksomheten har etablert et eget skoletilbud for de som faller fra vanlig skoleløp. Eksempelvis har de tatt inn lærling som er under soning i fengsel for å klargjøre vedkommende for tiden etter soning. Målsettingen er klar: Få dem i arbeid ute i bransjen og gjøre dem selvstendige.

«Elevene» gjør kjøreoppdrag, kildesorterer og vasker biler – og får verdifull generell kompetanse som er nyttig for bilbransjen. Blant annet er det laget et eget kundemottak for å simulere vanlig arbeidsliv. Virksomheten har også kjøpt inn en egen el-bil som de disponerer. Per i dag er det seks elever som går tre dager i uken på verkstedet, og det er en lærer.

Flere har etter endt «skoletid» fått arbeid i bransjen innen mekanisk, dekk med mer. Skala skade & lakk bidrar til en bærekraftig fremtid både for bransjen og for dem som jobber i den!

Til
Hvem blir "Årets Blinklys 2023"