graf

Tall og fakta

Her har vi samlet publikasjoner og rapporter som omhandler hele bilbransjen, ikke bare NBF.

Fakta om bilproduksjon og resirkulering