Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Foto:Unsplash.com

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for foretak som i egen regi driver bilvirksomhet eller bilrelatert virksomhet, og vi er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

NBF har hovedkontor i Oslo, og er representert over hele landet gjennom 21 lokalforeninger.