Norges Bilbransjeforbund

Innhold

NBFs årsmeldinger

Årsmeldingene er NBFs historie. De beskriver hvilke endringer som er foretatt og aktiviteter som er gjennomført. Lurer du på historien finner du meldingene her.