Arbeidsområder

NBF har et apparat med høy faglig kompetanse. Vi bistår medlemmene på alle områder som har betydning for bedriften.

Bransjespørsmål og rådgivning

Vi har kompetanse innenfor områdene HMS og kvalitet, forhandler- og servicemarkedsdrift, nyttekjøretøy, bilsalg og skade/lakk.

NBF jobber kontinuerlig innenfor de nevnte fagområdene, og de fagansvarlige er spesialister innenfor sine fagområder. Innen hvert fagområde er det opprettet bransjeutvalg med representanter fra medlemsbedriftene.

Vi samarbeider med myndigheter og relevante organisasjoner for å ivareta våre medlemmers interesser og for å bedre bilbransjens rammevilkår innenfor de ulike fagområdene.

HMS og kvalitet

Vi innehar bred kompetanse innen HMS. Vårt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet er forankret i bransjen gjennom Faggruppe HMS.

Det er også et tett samarbeid med andre bransjer via felles HMS-nettverk i NHO, og dette felleskapet bidrar til utvikling av materiell som er nyttig for alle bransjer.

Som medlem kan du få generell og bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål.

 

Advokathjelp

Av og til kan juridisk bistand være nødvendig, og din bedrift kan gjennom sitt medlemskap i NBF få gratis juridisk rådgivning.

Våre advokater besvarer henvendelser fra medlemmer, i hovedsak om konflikter med ansatte, kundeklager på bilsalg og verkstedoppdrag. 

Vi anbefaler deg som medlem å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen – gjerne før det har oppstått en konflikt. Det beste er om våre advokater kan bidra til å hindre konflikt.

Politikk og kommunikasjon

Vi kjemper våre medlemmers og vår bransjes felles kamper. Vi jobber på alle nivåer og mot alle aktører som påvirker bilbransjens rammebetingelser.

NBF arbeider opp mot nasjonale politikere, lokale politikere, departement og direktorat, samt forsikringsbransjen og forbrukerorganisasjoner hver eneste uke for å sikre at bilbransjen blir lyttet til. 

En samlet bilbransje står sterkt - sammen kan vi slåss for bedre rammevilkår! 

Medlem og marked

Vi arbeider for deg som medlem i NBF!

Våre ansvarsområder inkluderer all medlemsinformasjon og medlemskommunikasjon. Dette inkluderer blant annet nyhetsbrev, hjemmeside, blogg, sosiale medier, medlemsundersøkelser, potensielle medlemmer, nettbutikk og arrangementer. Vi jobber for at du skal ha gode medlemsfordeler og nytte av medlemskapet ditt.

Har du spørsmål angående medlemskapet ditt eller ønsker å bli medlem, ta kontakt med oss. 

Du treffer oss på e-post:  og .

Lederstøtte

Å være leder eller mellomleder er krevende, og til tider kan det være ensomt. I moderne bilbedrifter er det ikke slik at du sitter med et korps av rådgivere rundt deg.

Derfor har vi rådgivingstjenester innen juridiske spørsmål og bransjespørsmål, i tillegg arrangeres møteplasser for ledere i bilbransjen.

Vi tilbyr blant annet et lederutviklingsprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Utdanning og rekruttering

En av de største utfordringene for norsk bilbransje er å sikre at det finnes nok fagarbeidere til å fylle bransjens behov for arbeidskraft.

Synliggjøring av bransjen som spennende og fremtidsrettet er et viktig virkemiddel for å rekruttere flere gode elever til bilfagene. Vi jobber på flere felt for å få til dette.