HMS og kvalitet

Vi innehar bred kompetanse innen HMS. Vårt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet er forankret i bransjen gjennom bransjeutvalg HMS. Det er også et tett samarbeid med andre bransjer via felles HMS-nettverk i NHO, og dette felleskapet bidrar til utvikling av materiell som er nyttig for alle bransjer. Vi stiller krav til medlemmene; at de skal drive virksomheten med høy forretningsetisk standard og i samsvar med gjeldende lovgivning.

HMS

Sikkerheten på arbeidsplassen er viktig. Ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker eller at noen blir syke av å være på jobb.

Likevel opplever mange at HMS er fryktelig vanskelig og arbeidskrevende. Derfor har NBF og NHO egne rådgivere som kan gi bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål. Lurer du på noe med hensyn til risikovurdering, internkontroll, inkluderende arbeidsliv eller andre relaterte temaer, kan du ta direkte kontakt med oss.

Når arbeidstakerne har det bra på jobben, så produserer de mere og det er lønnsomt for bedriften. Investering i arbeidsmiljø er lønnsomt. NBF medlemmer forplikter seg til våre etiske retningslinjer. Bilbransjen har sine utfordringer mht til arbeidsmiljø, det er flere som har tungt arbeid og som blir eksponert for eks. kjemikalier. Derfor er det så viktig å ha gode systemer for å redusere denne risikoen. NBF har også flere rammeavtaler med tilbydere av systemer som letter på HMS arbeidet. NBF jobber for å hjelpe bransjen å heve kvaliteten og omdømmet.  

Miljøfokus Bil

"Miljøfokus Bil" er et tilbud til medlemmene som vil bli Miljøfyrtårn. Som deltaker i Miljøfokus Bil får din bedrift fast pris for en enkel, strukturert vei til en Miljøfyrtårnsertifisering. Bedriften får hjelp fra kompetente konsulenter som kjenner bransjen og bidrar til en god prosess. Å bli miljøsertifisert lønner seg.