Innhold

Bilbransjens dager 2020 avlyses

Det blir ikke Bilbransjens dager i 2020

Bilbransjens dager skulle være den største og mest interessante konferansen for hele bilbransjen. Den målsetningen er ikke lenger realistisk, og det er ikke ansvarlig å forsøke å få det til. NBF har derfor besluttet å utsette konferansen til 2021.

- Vi mener det mest ansvarlige er å utsette til neste år. Først og fremst pga usikkerheten som rår for alle berørte i bransjen, og fordi vi av smittevernhensyn ikke ønsker å utfordre slik at forhandlere mfl må stenge eller får problemer. Avlysningen koster oss, men Forbundsstyret mener det er underordnet i denne sammenheng, sier Knut Martin Breivik, prosjektleder for Bilbransjens dager.

NBF arbeider med å finne alternativer til Bilbransjens dager i 2020. NBF har igangsatt et arbeid for å få i stand alternative møteplasser i mindre skala utover høsten - digitale og fysiske. I tillegg vil NBF legge til rette for arrangement rundt omkring i landet.

Alle som allerede har meldt seg på har fått egen epost med informasjon. Det samme har utstillere.

NBF vil så fort vi har en alternativ dato i 2021 komme med mer informasjon. Målsetningen er den samme som før: etablere den største og viktigste møteplassen for bilbransjen noensinne.