Program

Bilbransjens dager blir arrangert 10. og 11. mai 2022 på The Qube på Gardermoen. Det blir en storsamling med temaer for hele bilbransjen. I tillegg er det 60 år siden NBF ble etablert.

Bilbransjens dager blir tidenes største bilbransjekonferanse. Det skal være både en sosial og faglig arena. Det vil være dyktige innledere og sentrale bransjetemaer. Alle bransjegrener vil få relevant innhold; nybil, bruktbil, servicemarked, skade, lakk, nyttekjøretøy, dekk osv. Konferansen vil dekke et bredt innhold og ha plenumssamlinger og parallellsesjoner. Her vil det være noe for alle.

Bærekraftig bilbransje og bærekraftig bilbruk vil få en sentral plass. Bærekraft er en av våre store utfordringer i årene som kommer, og å bli enda bedre på bærekraft vil være en forutsetning for å lykkes.

Vi kommer fortløpende til å slippe nyheter og programposter her - husk å titte innom ofte! 

Bilbransjens dager markerer NBFs 60 årsdag. Det vil være festmiddag og stor bransjeutstilling.

Velkommen til Bilbransjens dager.

For hele bilbransjen

Bilbransjens dager 2022 vil inneholde mye, for mange. Vi er svært glade for at vi har fått to muntre herrer kjent fra flertallige NRK-programmer, nemlig Øystein Bache og Rune Gokstad, til å lose oss gjennom progammet. 

Portrett TB2.jpg
Foto: NRK

 

Bilsalg

Stikkord for temaene vi skal innom er agenthverdagen, nye aktører i bilmarkeder samt analyser og trender for norsk og internasjonal bilbransje, blant annet. 

Vi slipper programposter fortløpende i tiden fremover. 

Bruktbil22

Vi er glade for å ha Bruktbil22 innlemmet i Bilbransjens dager 2022! Blant temaene vi skal innom er bruktbilundersøkelsen og nye bruktbilkonsepter.

 

Vi slipper programposter fortløpende i tiden fremover. 

Nyttekjøretøy

For nyttekjøretøy har vi blant annet samlet temaer som grønt landtransportprogram, nullutslipps tungbiler, vi skal høre fra Lastebileierne, og vi skal se på "Enkeltgodkjenning tungbil - hvor enkelt er det?" 

 

Vi slipper programposter fortløpende her i tiden fremover. 

Skade/lakk

For skade og lakk skal vi innom temaer som sikre bilskadereparasjoner, rekruttering og tilgang på fagarbeidere, god drift, skadetidsstudier og forsikring. 

 

Vi slipper fortløpende programposter her i tiden fremover. 

Forhandler- og servicemarkedsdrift

Her vil temaer som nye bilanlegg lett, tungt og skade, brukte deler, mobile verksteder, arbeidsmiljø og en bra dag på jobben, pilotprosjekter og servicemarkedstrender bli omhandlet. 

 

Vi slipper programposter fortløpende i tiden fremover.