Vi lager Bilbransjens dager

NBF har satt ned en prosjektgruppe som er ansvarlig for planleggingen og tilretteleggingen av Bilbransjens dager. Her finner du en presentasjon av prosjektgruppen.

Bruktbil22

Bruktbil22 er en integrert del av Bilbransjens dager, og Sentinel Software og CARWEB er vår samarbeidspartner i denne delen av konferansen. Kontaktperson hos Sentinel Software er Petter Paulseth, mobil 92084777.