Bransjespørsmål og rådgivning

Vi har kompetanse innenfor områdene HMS og kvalitet, forhandler- og servicemarkedsdrift, nyttekjøretøy, bilsalg og skade/lakk. NBF jobber kontinuerlig innenfor de nevnte fagområdene, og de fagansvarlige er spesialister innenfor sine fagområder.

Innen hvert fagområde er det opprettet bransjeutvalg med representanter fra medlemsbedriftene. Ved behov innen spesielle saker/fagområder opprettes også ressursgrupper bestående av fagpersoner fra medlemsbedrifter. En ressursgruppe kan opprettes på ad hoc basis.

Vi samarbeider med myndigheter og relevante organisasjoner for å ivareta våre medlemmers interesser og for å bedre bilbransjens rammevilkår innenfor de ulike fagområdene.

NBFs fagpersoner gir råd, sørger for informasjon, holder innlegg og mye annet til medlemmene. Dette er inkludert i medlemskontingenten. NBFs fagpersoner har som hovedmål å støtte samt bidra til å øke kompetansen til lederne hos våre medlemmer.

 

Advokathjelp

Av og til kan juridisk bistand være nødvendig, og din bedrift kan gjennom sitt medlemskap benytte seg av advokathjelp!