Mannshånd hilser på datagenerert hånd som kommer ut av pc-skjermen. Foto: pixabay

Gjennomslag for våre medlemmer i 2023

Vi jobber tett med våre medlemmer mot regjering, Storting og andre offentlige instanser for å endre eller påvirke rammevilkår, lover og regler, og for å gjøre våre medlemmers hverdag enklere og mer forutsigbar. I 2023 har vi bistått våre medlemmer i 5.300 saker.

Dette er noe av det vi har fått til for våre medlemmer i 2023

Stortinget ber regjeringen om å styrke virkemiddelbruken for nullutslippslastebiler i 2024, og legge fram en virkemiddelpakke med sikte på å nå måltallene for nullutslipp i 2030.