Forhandler- og servicemarkedsdrift

Bransjen er i stadig utvikling. Å hele tiden opprettholde en optimal driftsform er en utfordring. Det kreves påfyll av kunnskap for å holde tritt med utviklingen.

Vi tilbyr blant annet faglig støtte og styringsverktøyer. Aktuelle temaer er blant annet lederstøtte, verkstedøkonomi og verkstedforskriften.

Av og til kan det være nyttig å ha noen å rådføre seg med i saker som angår egen virksomhet, kundeforhold, marked, HMS osv. I NBF har vi flere erfarne medarbeidere som kjenner bransjen også fra innsiden.

Innenfor alle fagområder jobber vi også tett med myndighetene for å påvirke rammevilkårene til bransjen, og for å enes om gode standarder for bransjen. NBF blir tatt med på høringer og blir rådspurt i mange saker som angår bransjen.

Vi har samlet alle skjemaer, veiledere og maler som er tilpasset bilbransjen i en digital verktøykasse. Den finner du her >