Norges Bilbransjeforbund

Innhold

NBF kan yte bistand i ulike spørsmål knyttet til drift, servicemarked og nyttekjøretøy.
Innenfor alle fagområder har vi god dialog med myndigheter og inviteres ofte inn til å delta i høringer og er i mange sammenhenger bransjens stemme i ulike fora.

Faggruppe nyttekjøretøy

Faggruppen er sammensatt av sentrale ledere i nyttekjøretøybransjen i Norge, og er en referansegruppe i spørsmål som omhandler nyttekjøretøy.
Gruppen har behovsbaserte møter og behandler saker og prosjekter av ulik karakter, som bl.a. myndighetssaker, bransjens relasjon til kunder/bilbrukere, transporttrender, miljø og teknologi.
Faggruppe nyttekjøretøy har også løpende samarbeid med Bilimportørenes Landsforenings Tungvogngruppe.