NBF innehar bred kompetanse innen salg og markedsføring av nye og brukte biler. Vi arbeider løpende med aktuelle saker for å bedre våre medlemmers rammebetingelser, og har et tett samarbeid med forhandlernettverket gjennom Faggruppe Bilsalg.

Vi kan rådgi våre medlemmer på alle prosesser og problemstillinger innen forretningsområdene knyttet til bilsalg. Ta gjerne kontakt dersom du trenger råd og veiledning.

Innenfor alle fagområder jobber vi tett med myndighetene for å påvirke rammevilkårene til bilbransjen, og for å enes om gode standarder for bransjen.

Faggruppe bilsalg

Innenfor hvert fagområde har vi etablert ressursgrupper eller faggrupper, og faggruppe bilsalg består av representanter med ledende roller i våre medlemsbedrifter.  

Med sin kompetanse sikrer faggruppe bilsalg en bred og grundig behandling av bransjesaker, og er et viktig bransjeforum for oss i NBF for å sikre at vi jobber med de viktige og aktuelle sakene for bransjen. 

Offentlige myndigheter 

I NBF jobber vi tett med offentlige myndigheter, som Vegdirektoratet, Statens vegvesen og Skatteetaten. Vi har etablert gode møteplasser og har godt og konstruktivt samarbeide med de ulike etatene, som gjør at vi blir hørt før viktige beslutninger som påvirker bilbransjen tas.

Øvrig samarbeid og samarbeidspartnere

Bilbransjen har mange samarbeidspartnere og leverandører som er viktige for bransjens forretningsdrift og premisser, og NBF samarbeider på bred front for å sikre våre medlemmers interesser.

Både Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Finans Norge (FNO) er aktører og leverandører som er viktige for bilbransjen, og Statens vegvesen og Skatteetaten er eksempler på etater vi har tett dialog g samarbeid med. 

Se forøvrig vår oversikt over leverandører som vi har formaliserte samarbeids- og innkjøpsavtaler med her >