Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Vi arbeider nærmest innenfor alle områder tilknyttet skade- og lakkbransjen. Vi er således involvert i saker relatert til DBS og i generelle saker som berører samarbeidet mellom skade/lakk-bransjen og forsikringsbransjen.
Vi har i mange år samarbeidet tett med bilimportørene, forsikringsbransjen og Vegdirektoratet om sikre bilskadereparasjoner.

Myndighetskontakt og forskrifter

Innenfor alle fagområder jobber vi tett med myndighetene for å påvirke rammevilkårene til bransjen, og for å enes om gode bransjestandarder.
Vi er en viktig høringsinstans, og vi er således med på å påvirke lover og forskrifter.
Vi har kunnskap om lovverket som regulerer skade/lakk-området, og kan svare på spørsmål rundt dette. 

Ressursgruppe skade/lakk

Ressursgruppen skade/lakk består av representanter fra NBFs medlemsbedrifter, fra importører og fra lakkleverandører.  NBF innkaller ressursgruppen til regelmessige møter, og gruppen er involvert i alle tungtveiende saker innenfor området skade/lakk.
Ressursgruppen skade/lakk gir avgjørende råd, og bidrar til en grundig behandling av skade/lakk-saker som NBF er involvert i. Gruppen sikrer god forankring, og bidrar sterkt i NBFs arbeid for skade/lakkbransjen.