HMS og kvalitet

Vi innehar bred kompetanse innen HMS. Vårt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet er forankret i bransjen gjennom faggruppe HMS. Det er også et tett samarbeid med andre bransjer via felles HMS-nettverk i NHO, og dette felleskapet bidrar til utvikling av materiell som er nyttig for alle bransjer. Vi stiller krav til medlemmene; at de skal drive virksomheten med høy forretningsetisk standard og i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Miljøfokus Bil

"Miljøfokus bil" er et tilbud til medlemmene som vil bli Miljøfyrtårn. Som deltaker i Miljøfokus bil får din bedrift fast pris for en enkel, strukturert vei til en Miljøfyrtårnsertifisering. Bedriften får hjelp fra kompetente konsulenter som kjenner bransjen og bidrar til en god prosess. Å bli miljøsertifisert lønner seg.

Gå til Miljøfokusbil.no >

Faggruppe HMS

Faggruppen HMS er etablert for å være et rådgivende organ for NBFs arbeid innen HMSRepresentantene bidrar med relevant kunnskap og erfaring slik at NBF kan prioritere riktig i sitt HMS arbeid. Bilbransjen har flere HMS utfordringer som må løses på en god måte for å optimalisere driften hos medlemsbedriftene. Det er organiseringen av arbeidet som påvirker arbeidsmiljøet. I faggruppe HMS sitter representanter fra flere av NBFs store medlemsbedrifter, og de vet hvor skoen trykker. Faggruppen møtes fire ganger per år og har ellers løpende kontakt. 

HMS veiledning

Som medlem kan du få generell og bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål. 

Miljø og avfall

Det er særlig områdene energi, farlig avfall, kjemikaliehåndtering og utslipp som er viktige fokusområder for bilbedrifter.

Sykefravær og IA

Hvordan skal egentlig de sykemeldte følges opp, og hva blir nytt i ny IA-avtale?

Lovverk og verktøy

Hvordan løse de mange lovkravene knyttet til HMS i praksis?

Det er en rekke lover og forskrifter som regulerer HMS-arbeidet i bilbransjen. Hvordan kan en del av disse lovkravene tilfredsstilles?

Innenfor alle fagområder jobber vi tett med myndighetene for å påvirke rammevilkårene til bransjen, og for å enes om gode standarder for bransjen.

 
 

 

Digital verktøykasse: skjemaer, veiledninger, og maler

Vi har utarbeidet relevante maler, skjemaer og veiledninger for våre medlemmer. 

Disse finner du i din digitale verktøykasse >

Nyttige artikler

Motta nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Fyll ut epostadresse

 

Reflektor

NBFs medlemsfordel: REFLEKTOR. Reflektor er en elektronisk egenevaluering av kvaliteten til bedriften. Du vil også få tilgang til veiledning dersom egenevalueringen viser at det er forbedringspotensial.

NBF-medlemskapet skal stå for kvalitet. Medlemmene forplikter seg til et etisk regelverk. Med REFLEKTOR får du hjelp til å sikre at bedriften din innehar den nødvendige kvaliteten. Samtidig vil økt kvalitet være en konkurransefordel.

Vi ønsker å gi medlemmene et verktøy for å heve kvaliteten i bedriftene. Ved å gjennomgå undersøkelsen som inneholder seks områder; Kvalitet, Kompetanse, Underleverandør, Personal, Kunde og HMS, vil man lett få oversikt over hvilke områder som bør forbedres. Daglig leder kan svare på alle spørsmålene eller sende e-posten/lenken videre til ansvarshavende for de ulike områdene. Når alle svarene er besvart, trykker du send og vil omgående få se resultatet for din bedrift og kan sammenligne med gjennomsnitt av de andre bedriftene som har besvart undersøkelsen som er tilsvarende store som dere. Du vil få tilgang på veiledning der det er forbedringspotensial.

Kvalitetsarbeid er et pågående arbeidet som bør ha høy prioritet for å hele tiden kunne forbedres slik at bedriften ikke mister konkurransekraft. 

NBF behandler alle dataene konfidensielt, bedriften som svarer har kun tilgang til egne resultater. Eksternt bruk av resultatene vil skje kun på aggregert nivå.

REFLEKTOR - Øker kvaliteten hos hvert medlem, bransjen og vil bedre bransjens omdømme.

Har du noen spørsmål ta kontakt med Heidi Chr. Lund på , eller  evt. på mobil 926 52 464.

FORDELER

  • Bedriften får egen kvalitetsscore
  • Kan sammenligne seg med snittscoren til andre bedrifter
  • Får oversikt over spørsmål der de ikke får toppscore
  • Tilgang til veiledning
  • Medlemmene kan se egen utvikling over tid

KONFIDENSIELT

  • Bedriftene som svarer har bare tilgang på egne resultater. Men kan sammenligne seg med et bransjesnitt
  • NBF har tilgang til alle bedrifters skjema
  • Alle resultater behandles konfidensielt
  • Ekstern bruk av resultater skjer kun på aggregert nivå