Medlemsbedrifter har siden 1996 kunnet bestille Lojalitetsmedaljer til sine ansatte som har vært ansatt i bedriften i 40 år. Bare de siste 5 årene har det vært bestilt 113 medaljer.

Kriterier for lojalitetsmedaljer

  • Lojalitetsmedaljen kan bestilles til personer som har vært ansatt i samme bedrift i 40 år (kan ha vært i forskjellige avdelinger).  
  • Medaljene er forbeholdt ansatte i medlemsbedrifter i NBF.  
  • Medaljen kan bestilles i løpet av året de har 40 års jubileum  
  • Vi må ha skriftlig bestilling med fullt navn, firmanavn og ansattdato i bedriften.  

Lojalitetsmedaljene bestilles på NBFs nettside under nettbutikken >

Lojalitetsmedaljer i nettbutikken