Finalist til Årets Blinklys 2022: Lillehammer Bilskadesenter AS

Redusert energiforbruket og samtidig økt omsetningen - her er juryens begrunnelse.

Lillehammer Bilskadesenter AS har gjort det lettere å jobbe bredt med bærekraft ved å bruke en enklere modell, "grønn vekst trappen". Eksempler på områder det jobbes med er

- Husrengjøring (minimere avfall, fase ut/erstatte lyskilder, enerigvennlig tørkeprosess, eksamensoppgaver for studenter om energibruk)

- Leverandørkrav (som skjerpes)

- Produktportefølje (maksimere fornybare materialer)

- Driftsomlegging (ombygging av bygg for mer effektiv drift)

- Bidrag til veldedige formål (Amnesty, Kirkens Bymisjon, lokal idrett).

De har tatt i bruk verktøy som kan måle utviklingen og tester for eksempel styringsverktøyet 6% Solution. Verktøyet gir mulighet til å se sammenhengen mellom redusert CO2 avtrykk samtidig som verdiskapningen øker – CO2 skal ned 3 prosent og verdiskapningen øke 3 prosent, derav navnet 6% Solution. Virksomheten måler dermed grønn vekst, og kan gjøre tiltak som både gir økonomisk verdi og lavere miljøbelastning.

Med denne måten å jobbe på, har virksomheten greid å redusere energiforbruket sitt samtidig som omsetningen har økt. Med sin strukturerte tilnærming, bidrar Lillehammer Bilskadesenter til grønn vekst!

Til
Hvem blir "Årets Blinklys 2023?"