Finalist til Årets Blinklys 2022: Kepler Bilservice AS

Sterk testvilje og satsing på nye metoder og teknikker - her er juryens begrunnelse.

Kepler Bilservice AS var en av de første til å teste ut vask av bil med steam istedenfor vann. Ambisjonen var å redusere vannforbruket - potensielt med flere hundre liter vann. Dette fungerte ikke. Likevel ga de ikke opp og fortsetter testing av nye metoder. De prøver nå tørrisblåsing av understell istedenfor sandblåsing. Sanden kommer fra India og genererer avfall. Overgang til tørris vil bidra positivt til bærekraften.

De jobber ellers med en rekke andre tiltak, blant annet innenfor

- energisparing (kontroll av lys/varme, automatikk i nytt bygg)

- redusere feilprosent og omarbeid ved hjelp av bedre system og oppfølging

- utdanning av mennesker (kompetanseheving)

- påvirke kunder til å velge bærekraftige tjenester

Kepler Bilservice viser en sterk vilje til å lære, teste og satse. På den måten baner de vei for nye, bærekraftige metoder og teknikker!

Til
Hvem blir "Årets Blinklys 2023"