Gumpen Skade og Bilpleie AS er Årets Blinklys 2023

Publisert

Årets Blinklys

Foto: NBF

Vi gratulerer Gumpen Skade & Bilpleie AS som vinner av inspirasjonsprisen for bærekraft, Årets Blinklys 2023. Det har vært en meget spennende prosess å følge avstemmingen, for det har vært så tett mellom de tre nominerte. Det var totalt 1002 som stemte på kandidatene og vinneren fikk 37% av stemmene.

Dette er juryens begrunnelse: 

Den nominerte har tatt bærekraft på alvor og i etableringen av og byggingen av det nye karosseriverkstedet i Kristiansand har de fokusert på energibruk og materialvalg. Gumpen Skade & Bilpleie AS har levert en veldokumentert og omfattende beskrivelse som ble presentert på en oversiktlig måte. Juryen ble imponert over alle de ulike tiltakene de har gjort i forbindelse med etableringen. Gumpen Skade & Bilpleie AS har en helhetlig og langsiktig tilnærming som juryen vektlegger.  

Den aktive involveringen av de ansatte, som har vært engasjert både i planleggings- og gjennomføringsfasene, ble spesielt fremhevet. Det er de ansatte som vil bære frem og forvalte bærekraftsarbeidet som er lagt ned. 

Gumpen Skade & Bilpleie AS har nylig etablert et nytt karosseriverksted med ambisjonen om å bli Norges mest bærekraftige. De har tenkt bærekraft fra A-Å, helt fra tegnebordet og ut til drift. Bygget ble offisielt åpnet i mars 2023, så det er for tidlig å måle den fulle effekten, men i perioden mars til september har solcellene produsert 150000 kWt og har overgått forventningene.  

Dette engasjementet gjenspeiles med fokus på energieffektivitet i hele byggeprosessen og i den påfølgende driftsfasen, materialvalg, avfallshåndtering, vannforbruk, teknologisk utvikling og ivaretakelse av alle tre bærekraft dimensjonene: det sosiale, miljømessige og økonomiske.  

De har installert:   

  • solcellepaneler på 2/3 av taket,   
  • et fullverdig styrings- og driftssystem,   
  • en imponerende batteribank,   
  • fjernvarme,   
  • avanserte elbilladere og   
  • overvannsfiltrering.   

Tiltakene har gjort dem til en foretrukken partner for forsikringsselskaper og de har fått mye oppmerksomhet fra politikere, samarbeidspartnere og til og med konkurrenter. I tillegg har Gumpen Skade & Bilpleie AS integrert bærekraft dypt inn i sin kjernevirksomhet og er både ISO-sertifisert og Miljøfyrtårn.  

Vi gratulerer igjen og håper nå at flere har blitt inspirert til å tenke bærekraft ned i den minste detalj om det gjelder eksisterende bygg eller en skal bygge nytt.