Skala skade & lakk AS avd Minde er Årets Blinklys 2022

Publisert

Vi gratulerer Skala skade & lakk AS, avd. Minde som vinner av inspirasjonsprisen av Årets Blinklys. Det har vært en spennende prosess, først ble tre virksomheter nominert til Årets Blinklys, så har bransjen og deltakere på konferansen Bilbransjens dager stemt. Det var totalt 721 stemmer hvor vinneren fikk over 50 % av stemmene.  

Vinner Skala.jpg

 

Juryens begrunnelse: 

Den nominerte virksomheten har tatt et ansvar utenom det vanlige for å gi mennesker sjansen til å få kompetanse og komme ut i arbeid.  

Juryen er imponert over at de i virksomheten har etablert et eget skoletilbud for de som faller fra vanlig skoleløp. Eksempelvis har de tatt inn lærling som er under soning i fengsel for å klargjøre vedkommende for tiden etter soning. Målsetningen er klar: få dem i arbeid ute i bransjen og gjøre dem selvstendige.  

«Elevene» gjør kjøreoppdrag, kildesorterer og vasker biler – og får verdifull generell kompetanse som er nyttig for bilbransjen. Blant annet er det laget et eget kundemottak for å simulere vanlig arbeidsliv. Virksomheten har også kjøpt inn en egen elbil som de disponer. Per i dag er det seks elever som går tre dager i uken på verkstedet, og det er en lærer.  

Flere har etter endt «skoletid» fått arbeid i bransjen innen mekanisk, dekk med mer.  

Som virksomheten sier selv:  

Målet til begge parter er fast ansettelse etter endt læretid. Vi skal være en trygg base for personen som hjelper dem tilbake i hverdagen. Vi ser også at det blir gode dedikerte og lojale arbeidstakere. 

Juryen vil berømme virksomhetens innsats for å hjelpe folk langt utover det man kan forvente.  

Vi håper nå at flere har blitt inspirert til å finne nye tiltak for en bli mer bærekraft og at enda flere vil sende inn sitt kandidatur til neste kåring av Årets Blinklys.