Informasjonsfolder om reparasjon av omfattende skade

Bilskadeverkstedene er ansvarlige for at bilenes opprinnelige aktive og passive sikkerhet opprettholdes etter skadereparasjoner og de må være kvalifiserte, både til å reparere det aktuelle bilmerket og til å reparere den aktuelle skaden.
Derfor stilles det i dag krav til verkstedene som utfører bilskadereparasjoner om at de har tilgang til og følger bilprodusentenes reparasjonsmanualer, at de oppfyller myndighetenes og bilprodusentenes krav til kompetanse, verktøy og utstyr, samt at de dokumenterer reparasjoner av omfattende skader.
Informasjonsfolderen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med arbeidsgruppen "Sikre bilskadereparasjoner", og i den kan du lese mer om hva forskriftene sier og hvordan bilskadereparasjonene skal dokumenteres.


Trykk på bildet for å få tilgang til informasjonsfolderen.

Reparasjon av omfattende skade - revisjon mars 2022-1 Forside websize.png