Informasjon og publikasjoner

Gjennom arbeidet med sikre bilskadereparasjoner har det blitt utarbeidet en mengde informasjon og publikasjoner. Innsikt i dette materialet er viktig for å få større forståelse for viktigheten av sikre bilskadereparasjoner. Forståelsen av dette vil i tillegg gjøre det enklere for verkstedene å kommunisere med bileierne og enklere kunne forklare forhold som kundene ikke er kjent med. Under finnes en oversikt over informasjon og publikasjoner.

Profilering av sikre bilskadereparasjoner

De bedrifter som aktivt ønsker å profilere sikre bilskadereparasjoner i sin drift kan klikke på bildet for å få tilgang til nødvendig "grafikk-fil".