Forbedringsområder i dagens innløsningsprosess (rapport)

Det er mange utfordringer knyttet til innløsningsprosessen (kondemnasjonsprosessen), spesielt når bilen i ettertid blir reparert og havner tilbake på veien. Sikre bilskadereparasjoner har analysert denne prosessen og kartlagt de kritiske faktorene. Resultatet av dette arbeidet er et dokument som inneholder en rekke forslag til forbedringer og innskjerpinger. Arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner har informert alle berørte parter om behovet for forbedringer og innskjerpinger, og målet er at man på sikt får en innløsningsprosess som ivaretar de kritiske faktorene.

Trykk på bildet for å lese mer om viktige forbedringsområder i dagens innløsningsprosess. Bruk fullskjerm-ikonet nederst til høyre for å forstørre brosjyren.