Standardiserte krav

Det er utarbeidet såkalte standardkrav for å sikre at bilskadeverkstedene tilfredsstiller gjeldene lover og forskrifter, og i tillegg har tilgang til bilprodusentenes reparasjonsmanualer, samt har nødvendig kompetanse, verktøy og utstyr. Kravene skal finnes i samarbeidsavtalene mellom bilskadeverkstedene og forsikringsselskapene, og formuleringen av kravene skal være den samme i alle samarbeidsavtaler. Standardkravene bidrar således til at alle bilskadeverksteder blir stilt ovenfor de samme kravene.