Standardiserte krav og egenerklæring

Sikre bilskadereparasjoner har utarbeidet standardiserte krav og egenerklæring som man har anbefalt at alle forsikringsselskaper tar inn i sine samarbeidsavtaler med bilskadeverkstedene. På en relativt enkel måte vil man da kunne sikre at prekvalifiseringskravene blir stilt og etterfulgt av henholdsvis forsikringsbransjen og bilskadebransjen. Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner har også ført til endringer i eksisterende lovverk. Ved hjelp av linkene under, finner du dokumenter og informasjon om standardiserte krav, egenerklæring og endringer i eksisterende lovverk.