Egenerklæring benyttes til dokumentasjon

Det er avgjørende at bilskadeverkstedene kan dokumentere at bilskadereparasjoner, utbedringer og utskiftinger er korrekt utført. Dette inkluderer blant annet dokumentasjon av at verkstedet har nødvendig kunnskap, verktøy og utstyr, og at reparasjonen er utført i henhold til bilprodusentens retningslinjer og i henhold til faglig anerkjente reparasjonsmetoder.

For å dokumentere at reparasjoner, utbedringer og utskiftinger er gjort i henhold til bilprodusentenes anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder, må verkstedet benytte egenerklæring.

Egenerklæringen er et sentralt dokument å arkivere, og de som har systemer for elektronisk signatur står fritt til å både fylle ut- og arkivere egenerklæringen digitalt.

glenn-carstens-peters-203007-unsplash-websize.jpg
Foto: Unsplash.com

Det finnes to typer egenerklæringer;
1. Standardisert egenerklæring benyttes til å dokumentere skadereparasjoner. Trykk her for å se denne egenerklæringen.

2. Egenerklæring for førerassistentsystemer og/eller sikkerhetssystemer benyttes når utbedringer og utskiftinger krever etterfølgende kalibrering av komponenter som inngår i førerassistentsystemer eller sikkerhetssystemer. Denne erklæringen er frivillig med hensyn til forskrift, men kan kreves av enkelte forsikringsselskaper. Trykk her for å se denne egenerklæringen. Egenerklæringen er frivillig å bruke med hensyn til forskrift, men kan kreves av enkelte forsikringsselskaper.