Innhold

Informasjon om kurs og opplæring er under oppdatering

Vi reviderer nå grunnkurs i sikre bilskadereparasjoner og er i dialog med kursleverandører som tilfredsstiller kravene vi stiller til kurset. En liste over aktuelle kurstilbydere vil bli lagt ut her så snart nødvendige avtaler er inngått.