Informasjon om kurs og opplæring

Det er krav om at teknisk leder og stedfortreder for skadeverksted 02 må ha en egen opplæring. Følgende virksomheter tilbyr slik opplæring: