Representantene i arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner

Arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner skal utarbeide ordninger og tiltak som bidrar til at alle bilers opprinnelige aktive og passive sikkerhet opprettholdes etter en skadereparasjon og at reparasjonene ikke reduserer trafikksikkerheten. Arbeidsgruppen er ansvarlig for at nevnte ordninger og tiltak, i skriftlig form, blir fremlagt for de respektive organisasjonene og at forslagene blir vurdert og konkludert av disse.

I tillegg til at arbeidsgruppens ordninger og tiltak må ivareta hovedmålsetning må det også være konsensus blant arbeidsgruppens medlemmer knyttet til områdene, ordningene og tiltakene det skal arbeides med.

-Ta gjerne kontakt med oss!

Arbeidsgruppen sikre bilskadereparasjoner