Tilgang til produsentenes reparasjonsmanualer

På sidene til FNO Skadedrift er kontaktinformasjon til bilprodusentene og deres norske importører samlet på et sted. På den måten er tilgangen til produsentenes reparasjonsmanualer gjort lett tilgjengelig.

Uavhengig av om man representerer et merkeverksted eller et frittstående verksted, og uavhengig av om man har permanent tilgang til reparasjonsanvisninger eller ikke, så må verkstedene alltid betale for reparasjonsveiledningene. De fleste produsenter tilbyr tilgang til manualene basert på timetilgang, dagstilgang, ukestilgang, osv. Jo lenger tid man ønsker tilgang til manualene, jo høyere blir kostnaden.