Sikker håndtering av litiumbatterier

Litiumbatterier som i dag benyttes i elbiler og hybridelektriske biler har betydelig høyere spesifikk energi enn de fleste andre batterityper og det er derfor sikkerhetsutfordringer knyttet til disse. Her finner du informasjon om hvordan slike batterier bør håndteres dersom de er skadet.