Anbefalinger for tilstandskontroll av brukte høyvoltbatterier

Høsten 2022 lanserte NBF, Bilimportørenes Landsforening, Autoretur AS, Batteriretur AS, Norges Biloppsamleres Forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en kampanje som rettet seg mot sikker omsetning og håndtering av brukte høyvoltbatterier fra el- og hybridbiler.

Kampanjen viser seg å ha nådd bredt ut og det er besluttet at kampanjen vil bli gjentatt i løpet av våren og høsten inneværende år. Som en oppfølger til kampanjen har BIL og NBF nå utarbeidet en folder som gir anbefalinger til en tilstandskontroll før brukte høyvoltbatterier omsettes.

Spesielt viktig er det å følge anbefalingene dersom batteriet tas ut av/følger en bil som har vært utsatt for kollisjonsskade.

Denne folderen finnes både i en nettversjon og en utskriftsvennlig versjon.

Les nettversjonen under, klikk på ikonet for fullskjermvisning. 

Forhold deg til anbefalingene for egen og andres sikkerhet!