NBF i samarbeid om kampanje vedrørende sikkerhet ved håndtering, omsetning og bruk av brukte elbilbatterier

Plakat til sosiale medier om riktig håndtering av brukte batterier til elbil.

Bilbransjen lanserer i disse dager en kampanje knyttet til sikkerhet ved håndtering, omsetning og bruk av brukte høyvoltbatterier til elbiler. Kampanjen er et samarbeid mellom DSB, BIL, NBF, Autoretur AS og Batteriretur AS.

åpen ladeluke med ladekabel koblet i.

Her finner du kampanjebrosjyren

to personer jobber sammen på bærbar pc. Peker på skjermen.

Her finner du informasjonssiden

Hensikten med kampanjen er å formidle korrekt informasjon om gjeldende regelverk og retningslinjer for alle som håndterer, omsetter og kjøper brukte elbilbatterier innen bilbransjen, samt å nå berørte myndigheter, forsikringsselskaper
og andre aktører innen samferdsel, miljø og utdanning. Vi vil gjøre alle oppmerksom på hvilket ansvar de har ved håndtering/kjøp/salg av elbilbatterier.
Vi ønsker å påvirke alle som håndterer høyenergibatterier om hvilket ansvar de har vedrørende sikkerhet og undersøkelsesplikt som kreves ved å omsette brukte høyenergibatterier til folk flest.

Til formålet er det laget en folder som følger vedlagt, samt at det vil bli kjørt en del annonser med enkle budskap i sosiale medier.

Organisasjonene som står bak kampanjen vil markedsføre denne i sine kanaler og overfor sine medlemmer/organisasjoner.

Knut Martin Breivik NBF sittende foroverlent websize 72 dpi.jpgKnut Martin Breivik, områdeleder drift og utvikling. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

La det heller ikke være noen tvil om at organisasjonene som står bak kampanjen støtter gjenbruk av brukte elbilbatterier.

Det er utarbeidet en egen informasjonsside på Autoretur sin hjemmeside som alle organisasjonene vil henvise til.