Informasjonsmøte om sikre bilskadereparasjoner 22. august 2018

Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner startet i 2009 og i årene som har gått siden den gang har det skjedd mye innenfor området. Det er viktig at alle som er involvert i bilskadereparasjoner er kjent med både arbeidet og med resultatene av dette. For å ivareta informasjonsbehovet arrangerte arbeidsgruppen et informasjonsmøte i Ingeniørenes Hus i Oslo den 22. august 2018. Møtet fikk stor oppslutning og arbeidsgruppen har bestemt at tilsvarende møter også vil bli arrangert i fremtiden.

Her finner du presentasjonene fra møtet