Hvordan dokumenterer man en omfattende skadereparasjon?

Vi har lagt ut informasjon om hvordan reparasjon av omfattende skade må dokumenteres for å tilfredsstille kravene i verkstedforskriften og kjøretøyforskriften.

Her finner du retningslinjer for dokumentasjon av omfattende skade.

Her finner du informasjonsfolder om reparasjon av omfattende skade.