Nyheter

  1. Går det rett vei med klima- og miljøarbeidet i bedriften?

    For å få svar på dette må en jobbe kontinuerlig mot de klima- og miljømål en setter seg. Ved å velge å bli miljøsertifisert får bedriftene mange verktøy som gjør det enklere å se om en blir bedre. For miljø kan en sertifisere seg etter Stiftelsen Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS.

Bla i vår nye Miljøfyrtårn-brosjyre!

Du kan velge å se denne i fullskjermvisning - og du kan laste ned brosjyren om du ønsker.

Klikk på bildet for å lese mer om vårt neste kurs og melde deg på >.

Nyttige lenker