Bilbransjens dager 2022 - med bilen inn i fremtiden

  • 10. mai 2022til 11. mai 2022

Bransjen samles på The Qube på Gardermoen 10. og 11. mai 2022 til Bilbransjens dager! Det blir en storsamling med temaer for hele bilbransjen. I tillegg er det 60 år siden NBF ble etablert.

Bilbransjens dager blir tidenes største bilbransjekonferanse. Det skal være både en sosial og faglig arena. Det vil være dyktige innledere og sentrale bransjetemaer. Alle bransjegrener vil få relevant innhold; nybil, bruktbil, servicemarked, skade, lakk, nyttekjøretøy, dekk osv. Konferansen vil dekke et bredt innhold og ha plenumssamlinger og parallellsesjoner. Her vil det være noe for alle.

Bærekraftig bilbransje og bærekraftig bilbruk vil få en sentral plass. Bærekraft er en av våre store utfordringer i årene som kommer, og å bli enda bedre på bærekraft vil være en forutsetning for å lykkes.

 

Bilbransjens dager 14. og 15. november 2023 starter om

  • 40dager
  • 6timer
  • 32minutter