Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Fra permen til skjermen; dataangrep og mulige konsekvenser"

  • 1. jun 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Faktureringer, timebestillinger, timeføringer, budsjettering, utstyrslister, varebestillinger, lønnsutbetalinger, regnskapsføring osv. Nå slår vi ikke lenger opp i ringpermer, men scroller opp og ned på PC-skjermen for å holde driften i gang. Hva så om skjermen plutselig gikk i svart en dag?

Temaet for frokostmøtet 1. juni er dataangrep og hvilke konsekvenser det kan ha for både små og store virksomheter i bilbransjen.

  • Er det egentlig noe krise eller bare litt vondt om bedriften utsettes for et dataangrep?
  • Kan bedriftens IT-leverandør gjøres ansvarlig for konsekvensene av et angrep?
  • Kan man selv bli gjort personlig ansvarlig uten å være den som står bak angrepet?
  • Hva kan forsikring være godt for i denne sammenhengen?

I dette frokostmøtet treffer dere NHO Forsikring v/Söderberg & Partners som daglig jobber med risikovurdering. NHO Forsikring er en medlemsfordel for alle NBF-medlemmer. Det er mange spørsmål knyttet til datakriminalitet for tiden. Her får dere informasjon fra en uavhengig rådgiver som sammen med NHO og NBF jobber for gunstige forsikringsbetingelser også når det gjelder cyberrisiko – et nytt moment i virksomhetens beredskapsplan.

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.